Publiczne Gimnazjum w Wolinie
Dyrekcja i sekretariat
Dyrektor
Joanna Wojtczak

Zastępca dyrektora
Beata Aniśkiewicz-Pociask

Kierownik administracyjno-gospodarczy
Sylwia Tomków
Plan lekcji
Plan lekcji na drugi semestr
Dokumenty szkolne
Pliki do pobrania
Zajęcia dodatkowe
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Grono pedagogiczne
Lista nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Wolinie
Nawigacja
Strona Główna
Szukaj

Filmoteka gimnazjalna
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wkrótce
Dzwonki
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
9.40 - 10.25
10.30 - 11.15
11.20 - 12.05
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.05 - 14.50
Pogoda
POGODA NA DZIŚ
kliknij, żeby powiększyć mapkę
Odsłony strony
Informacje bieżące
OGŁOSZENIA

Zapraszam na nową stronę internetową naszego gimnazjum.


Za chwilę nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę www.gimnazjum.wolin.pl

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Imprezy i uroczystościUczniowie klas Ib i IIa przygotowali w tym roku uroczysty apel z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Montaż słowno-muzyczny miał przybliżyć społeczności szkolnej tragiczną historię Polski z II połowy XVIII wieku - rozbiory, próby reform, ingerencję ościennych mocarstw i w końcu upadek naszego państwa. W tych trudnych czasach zaświecił na krótko dla naszego państwa promyk nadziei. Było to uchwalenie konstytucji. Pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie.


W apelu udział wzięli: Adriana Waldon, Karolina Zbożnik, Daria Rajtak, Jagoda Woszczyk, Aleksandra Grocholska, Mateusz Kwieciński (klasa Ib), Ewa Mikołajek, Julita Winiarska, Natalia Nowicka, Kamila Kłosińska, Magda Klimkowska, Joanna Panciuchin, Alicja Ożyńska, Paulina Pawlaczyk oraz Michał Miechowicz (klasa IIa).

Obsługę techniczną zapewnili: Bartosz Kowalczyk, Sebastian Woliński i Kamil Sumiński.


Zobacz zdjęcia z apelu upamiętniającego rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię.W okresie międzywojennym obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały rangę wielkiego święta państwowego. Po II wojnie światowej, w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu rangi święta państwowego dniu 3 Maja, czyli rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku.


Polska w XVIII wieku pogrążyła się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Swoboda i samowola szlachecka doprowadziły do osłabienia kraju i poddania się obcym wpływom, szczególnie rosyjskim. Dyplomaci rosyjscy i pruscy, wykorzystując obowiązujące w Polsce prawo zrywania sejmów - liberum veto, hamowali wszelkie próby naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Coraz częściej mieszały się państwa ościenne w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej.


Jego Królewska Mość Król Prus i Jej Cesarska Mość Imperatorowa Rosyjska zobowiązali się wspólnie zapobiegać i unicestwiać wszelkimi dostępnymi środkami jakiekolwiek zamiary i projekty zmierzające do naprawy ustroju Rzeczpospolitej, likwidacji liberum veto i wolnej elekcji. W razie konieczności Król Prus Fryderyk II i Imperatorowa Rosyjska Katarzyna II mieli użyć siły zbrojnej, by nie dopuścić do zmiany dotychczasowego ustroju Polski i jej praw kardynalnych.


W II połowie XVIII wieku rozpoczęły się próby dźwignięcia Polski z zastoju i uczynienia z niej nowoczesnego państwa. Przeciw istniejącemu stanowi wystąpiły patriotyczne kręgi społeczeństwa polskiego. W roku 1768 doszło do zawiązania Konfederacji Barskiej. Próba naprawy Rzeczpospolitej podjęta przez konfederatów barskich została udaremniona przez wojska rosyjskie i zdrajców. W 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski, który był wielkim wstrząsem dla narodu. Mimo katastrofy I rozbioru i zacieśniającej się kontroli państw ościennych, naród polski dźwigał się z zastoju. Nastąpił rozwój oświaty, kierowanej przez Komisję Edukacji Narodowej. Społeczeństwo polskie jednoczyła sprawa niepodległości Ojczyzny.


Po pierwszym rozbiorze Polski dążenie do reform stawało się coraz silniejsze oraz ogarniało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz propagujący reformy, zwany patriotycznym dążył do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii.
Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat.
Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku.


Zasadnicze zmiany ustrojowe przeprowadzono na sesji w dniu 3 maja . Odbyła się ona w atmosferze zamachu stanu. Twórcy konstytucji wykorzystali nieobecność większości opozycyjnych posłów , zorganizowali manifestację ludu warszawskiego oraz sprowadzili wojsko. Nad projektami pracowali Hugo Kołłątaj a nawet sam król Stanisław August Poniatowski. Wprowadzone postanowienia Konstytucji 3 Maja w sposób zasadniczy zmieniały postać Rzeczpospolitej. Zachowując ogólne przywileje szlacheckie konstytucja pozbawiła szlachtę wyłącznego prawa zwierzchnictwa nad poddanymi , stwierdzając że rolników przyjmuje się pod opiekę prawa i rządu krajowego. Wolność osobistą uzyskali wprawdzie tylko nowi osadnicy, niemniej otwarta została droga do ingerencji państwa w stosunki między panem a chłopem.


Konstytucja znosi wolną elekcję. Polska staje się monarchią dziedziczną. Jako główny organ władzy wykonawczej powołano tzw. Straż Praw. W skład jej wchodził król , prymas, pięciu ministrów , marszałek sejmu. Straży przyporządkowano wszystkie urzędy, ale zawiadywała nimi poprzez wielkie komisje, wybierane przez sejmy. Odpowiedzialność za łamanie i naruszanie praw przeniesiono na ministrów. Najwyższą władzą ustawodawczą pozostał sejm. Wprowadzono dwuletnią kadencję sejmu, wprowadzono głosowanie większością głosów.
Zniesiono liberum veto. Odtąd Litwa i Polska miały wspólny rząd, skarb i wojsko. Głównymi działaczami i twórcami Konstytucji 3 –go Maja byli : Ignacy Potocki, Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic.


Ustawę majową ostro zwalczała opozycja magnacka w kraju, gdyż ograniczała poważnie jej wpływy na rządy w państwie. 27 kwietnia 1792 roku przedstawiciele opozycji magnackiej podpisali w Petersburgu akt konfederacji, który potem ogłosili w miasteczku Targowica na Ukrainie. Akt ten unieważniał Konstytucję 3 maja i całą działalność Sejmu oraz oficjalnie wzywał carową do udzielenia zbrojnej pomocy celem przywrócenia dawnej formy rządów w Rzeczpospolitej.

Dzieło Konstytucji zostało udaremnione. Nastąpiły rządy targowiczan – prześladowanie reformatorów i ich zwolenników. Wielu patriotów musiało uciekać z kraju.
Konsekwencją przegranej Polaków był II rozbiór Polski w 1793 roku. Ostatnią próbę ratowania ojczyzny podjął Tadeusz Kościuszko, jednak Insurekcja zakończyła się niepowodzeniem i nastąpił III – ostatni rozbiór Polski. Niepodległe państwo polskie przestało istnieć.
Polska odzyskała niepodległość i suwerenność dopiero po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 roku.Administrator dnia kwiecień 29 2009 21:19:36 · Drukuj
Odliczamy
Testy gimnazjalne

Pracownie komputerowe dla szkół
Projekt współfinansowany przez

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
Helpline.org.pl
helpline.org.pl
Moje gimnazjum
www.moje-egimnazjum.pl


Stronę monitoruje stat24

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.

BlueStone Theme Design by: Fuzed Themes
307,600 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie