Rok 2011 – Rokiem Marii Skłodowskiej – Curie
Dodane przez Administrator dnia Grudzień 19 2011 22:36:00W dniach 12 i 14 grudnia 2011r. w Publicznym Gimnazjum w Wolinie odbył się szkolny konkurs pt: „ Życie i dokonania naukowe Marii Skłodowskiej – Curie”. Organizatorem konkursu był Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych z inicjatywy przewodniczącej zespołu. Celem konkursu było upamiętnienie 100 rocznicy uhonorowania pracy Marii Skłodowskiej – Curie Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii, propagowanie wiedzy o polskiej noblistce, pogłębienie wiedzy chemicznej i fizycznej, rozbudzanie inicjatyw uczniów w zakresie samokształcenia i rozwoju zainteresowań promieniotwórczością.


Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: konkursu wiedzy o życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej – Curie oraz zagadnień z fizyki i chemii dotyczących promieniotwórczości oraz konkursu plastycznego – na portret lub scenkę inspirowaną życiem Uczonej.
Konkurs wiedzy odbywał się dwuetapowo. I etap, który odbył się 12 grudnia polegał na rozwiązaniu arkusza konkursowego. Przystąpiło do niego 27 uczniów, którzy wcześniej zgłosili swój udział do konkursu. Wyłonił on pięcioro finalistów, którzy 14 grudnia w obecności pozostałych uczestników przystąpiło do II etapu – części ustnej konkursu poprzedzonej bardzo interesującą prezentacją multimedialną o życiu Marii Skłodowskiej – Curie, którą wykonał i przedstawił Dominik Woliński z kl.II D. Finaliści odpowiadali kolejno na trzy wylosowane przez siebie pytania o różnym stopniu trudności walcząc o miano laureata. Atmosfera w czasie konkursu była niezwykle napięta, ale przebiegała w duchu sportowej walki. Finaliści wykazali się dużą i szczegółową wiedzą zarówno o życiu Marii Skłodowskiej – Curie i jej naukowymi sukcesami jak i wiedzą z zakresu chemii i fizyki dotyczącej promieniotwórczości. Laureatami konkursu zostali: I m – Dominik Woliński z kl.II D, II m – Jarmuł Paweł z kl. II B, III m – Wołoszyk Alicja z kl. II D, IV m – Natalia Mocarska z kl. III E i V m – Broszkiewicz Radosław z kl.II D.
W czasie trwania II etapu został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Spośród 10 prac, jakie napłynęły od uczniów Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała I m Ekiert Paulinie z kl. II A. Prace pozostałych uczestników ze względu na wyrównany poziom otrzymały wyróżnienia za uczestnictwo.
Laureaci obu kategorii otrzymali wspaniałe nagrody, m.in. telefon komórkowy, Gamepad, długopis firmy Parker, pendriv’y, których głównym sponsorem jest p. Andrzej Woroniak - właściciel firmy komputerowej oraz Rada Rodziców PG w Wolinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczny słodki upominek.
Cieszy fakt, że młodzież tak licznie przystąpiła do konkursu wykazując się szeroką wiedzą o naszej rodaczce, jedynej dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach oddając w ten sposób hołd Jej zasługom dla rozwoju światowej nauki.Beata Podhajska

Przewodnicząca Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego
w Publicznym Gimnazjum w Woilinie