Mamy już trzech stypendystów projektu "Zachodniopomorskie talenty"
Dodane przez Administrator dnia Luty 27 2010 21:27:07


Pozwólcie, że napiszę wielkimi literami, żeby dotarło do wszystkich. Poniżej znajduje się kolejny dowód na to, że NAUKA POPŁACA!. Dosłownie.

Zakończono weryfikację sprawozdań stypendystów z realizacji Indywidualnych Programów Rozwoju Edukacyjnego (IPRE) składanych w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” – II edycja.


Po weryfikacji sprawozdań semestralnych z realizacji IPRE, po I semestrze roku szkolnego, zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny", dokonano zmiany listy uczniów otrzymujących stypendium w II semestrze roku szkolnego 2009/2010. Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny-II edycja" § 8 ust. 4, w miejsce stypendysty, któremu zaprzestaje się wypłacania stypendium z przyczyn opisanych w § 8 ust. 1, 2 i 3, stypendium otrzymuje uczeń z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.


Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego naszej stypendystki Joasi Panciuchin z kl. IIIa przeszło pozytywną weryfikację, co oznacza, że stypendium zostało utrzymane na okres drugiego semestru.

Nie wszyscy jednak spełnili wymagania (np. średnia ocen na koniec semestru przynajmniej 4,75, ocena z zachowania przynajmniej bardzo dobra). Ci uczniowie stracili swoje stypendium. Dla jednych smutek, dla innych radość.

Według oficjalnych informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wśród uczniów, którym z listy rezerwowej przyznano stypendia w zastępstwie tych, którzy je stracili, są dwaj nasi gimnazjaliści z klas drugich - Martin Skrzydlewski i Michał Małas.

Powtórzę jeszcze raz: nauka popłaca. Nie wierzycie? Porozmawiajcie z Michałem, Joasią i Martinem. Spytajcie, czy są zadowoleni z tego, że ciężko pracowali na stypendium. Bo tego stypendium nie otrzymuje się za ładne oczy. Liczy się praca, nauka, praca, nauka... Bez tego trudno osiągnąć coś satysfakcjonującego.

We wrześniu rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji programu stypendialnego.


Informacje i fragment tekstu zaczerpnąłem ze strony:
http://www.wup.pl/index.php?id=225&proceed_news=1956&id_news=91455