Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Dodane przez Administrator dnia Grudzień 13 2010 17:45:29


Stan wojenny w Polsce obowiązywał w latach 1981–83. Była to forma dyktatury wojskowej, wprowadzona w nocy z 12 na 13 XII 1981 przez władze polityczne PRL. Ogłoszony został przez przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Ograniczono wówczas podstawowe prawa obywatelskie, internowano działaczy Solidarności, zawieszono lub rozwiązano organizacje społeczne (m.in.związki zawodowe), stosowano represje wobec przeciwników politycznych. Opór społeczeństwa (strajki, demonstracje) łamano siłą z użyciem broni (np. kopalnia Wujek).Pomocy represjonowanym udzielał Kościół katolicki oraz organizacje międzynarodowe. W grudniu 1982 roku stan wojenny został zawieszony, w lipcu 1983 odwołany.Zmilitaryzowano główne działy gospodarki, zakazano zmian miejsca pobytu, wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym. Działaczy Solidarności, opozycji politycznej oraz kilkunastu reprezentantów władzy sprzed sierpnia 1980 internowano (łącznie ok. 10 tys. osób).
ZOMO na ulicach Warszawy


Pozostali na wolności działacze Solidarności w kwietniu 1982 utworzyli Tymczasową Komisję Koordynacyjną (Z. Bujak, F. Frasyniuk, W. Hardek, B. Lis) i podjęli działalność podziemną, organizując demonstracje (m.in. w Warszawie, Gdańsku, w Nowej Hucie w Krakowie) oraz strajki w fabrykach i kopalniach, tłumione przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) nierzadko przy użyciu ciężkiego sprzętu bojowego (m.in. 9 zabitych górników w kopalni Wujek w grudniu 1981, ofiary śmiertelne w Lubinie w sierpniu 1982).